Czy noszenie maseczki w miejscu pracy jest obowiązkowe?