Czym jest Kancelaria Komornika Sądowego? Jak działa Komornik Sądowy?

Niejednokrotnie spotykacie się Państwo w swoim życiu z sytuacjami gdzie, aby odzyskać należne Państwu pieniądze potrzebować będziecie profesjonalnej pomocy w egzekucji wyroków sądów powszechnych. W takich przypadkach najlepiej skorzystać z fachowych, profesjonalnych porad i usług w zakresie egzekucji długu, świadczonych przez doświadczonych i skutecznych komorników sądowych.

Komornik Sądowy posiada dostęp do m.in.:

 • Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) – system umożliwiającego uzyskanie informacji o pojazdach mechanicznych dłużników.
 • OGNIVO – systemu umożliwiającego poszukiwanie rachunków bankowych dłużników.
 • Elektronicznego systemu sądowego (e-sąd / EPU) – umożliwiającego egzekucję na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.
 • PUE ZUS (platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) – systemu umożliwiającego poszukiwanie majątku i źródeł dochodu dłużnika.
 • Bazy PESEL /Pesel Net CPD (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) – systemu umożliwiającego uzyskiwanie danych osobowych i adresowych dłużnika.
 • Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych umożliwiającego ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, w kancelarii notarialnej dokonuje się następujących czynności notarialnych:

sporządza akty notarialnesporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnychsporządza poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 • daty okazania dokumentu
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów a także:
 • spisuje protokoły
Ile kosztuje usługa notariusza?

Łączna wysokość opłat jaką strona czynności, a najczęściej strona nabywająca zapłaci u notariusza zależy od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej czyli ceny sprzedaży, wartości darowizny za wyjątkiem czynności, dla których określono w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości stałe stawki opłat. Wartość rynkową nieruchomości ustala najczęściej strona zbywająca na podstawie średnich cen nieruchomości w danej okolicy podawanych w mediach.

Więcej o kosztach usług notarialnych dowiesz się z tego artykułu:
Koszty usług notarialnych
Notariat to współcześnie organ strzegący bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Reprezentantem notariatu jest notariusz - osoba zaufania publicznego powołana do dokonywania czynności, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną.